Směsi duší | Mitas-Cycling.com

Směsi duší

BASIC STANDARD COMPOUND (BSC)

Standardní směs pro běžné veloduše

SPECIAL BASIC COMPOUND (SBC)

Směs pro speciální rozměry.

LIGHT COMPOUND (LHC)

 

Směs s vyšší strukturní pevností